Budynek-PKO-430x3231

W miejscu gdzie aktualnie znajduje się wejście do II linii metra Świętokrzyska pod betonowym elementem konstrukcji Nowego Sezamu (dawniej po prostu skwer przed McDonaldem) w latach 1938-39 na miejscu dwupiętrowej kamienicy wybudowano budynek Centrali PKO (Pocztowa Kasa Oszczędności).

Budynek na rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej docelowo miał być połączony z budynkiem PKO na rogu Jasnej i Świętokrzyskiej (obecnie Poczta Główna). W tym celu tuż przed wojną zburzono kamienicę Świętokrzyska 35, aby na jej miejscu zbudować budynek architektonicznie łączący istniejące już gmachy. Prace nie zostały rozpoczęte z powodu wybuchu wojny.

Budynek zniszczony w czasie Powstania, jego ruiny rozebrano dopiero w latach 60-tych… Co ciekawe klub Underground mieścił się właśnie w piwnicach gmachu.

Budynek-PKO-430x3231
« 1 z 4 »

Czarnobiałe zdjęcie gmachu wykonane od strony zachodniej ulicy Świętokrzyskiej, kawałek budynku po prawej stronie to kamienica Marszałkowska 133 róg Świętokrzyska 39, która podzieliła los całej zachodniej pierzei ul. Marszałkowskiej. Na zdjęciu Google Earth zaznaczyłem przedwojenny układ narożnych kamienic (zielony kolor) który pokazuje szerokość przedwojennych ulic. Umieściłem także powojenne zdjęcie skrzyżowania z perspektywy PAST-y, na którym widać „kikut” budynku. Ostatnie zdjęcie to widok na narożnik dziś