Gmach PKO

Budynek-PKO-430x3231

W miejscu gdzie aktualnie znajduje się wejście do II linii metra Świętokrzyska pod betonowym elementem konstrukcji bodynku biurowego Centrum Marszałkowska (dawniej po prostu skwer przed McDonaldem) w latach 1938-39 na miejscu dwupiętrowej kamienicy wybudowano budynek Centrali PKO (Pocztowa Kasa Oszczędności). Budynek na rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej docelowo miał być połączony z budynkiem PKO na rogu Jasnej i Świętokrzyskiej (obecnie Poczta Główna). W tym celu tuż przed wojną zburzono kamienicę Świętokrzyska 35, aby…

Read More