Most Augusta

Most_Zygmunta_Augusta_na_Wisle

Gdzie powstał najdłuższy most Europy XVI wieku? Oczywiście w Warszawie 😊 Budowę pierwszego stałego mostu w mieście rozpoczęto w 1568 roku z inicjatywy króla Zygmunta II Augusta. Decyzję o budowie przeprawy podjęto ze względu na szybki rozwój Warszawy, częste pobyty króla (miasto nie było wówczas jeszcze stolicą Polski) oraz fakt, że miała ona stać się miejscem wspólnych sejmów Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego po zawarciu Unii Lubelskiej. Pierwszy…

Read More