Terminal Tower

Ciekawostka, która w pewien sposób łączy Warszawę z odległym Cleveland, gdzie pierwszym drapaczem chmur był Terminal Tower, który od lat 30-tych do 1991 roku samotnie górował nad miastem na wysokości 235 m (2 metry różnicy względem Pałacu Kultury!)…

Radziecki architekt Lew Rudniew który zaprojektował nasz PKiN był w latach 30-tych w USA, gdzie na delegację wysłał go Stalin. Tam szczególnie do gustu przypadł mu Municipal Building, czyli ratusz Nowego Jorku, wzniesiony w latach 1909-1915 na Manhattanie. Rozłożysty gmach z wieżą i pozłacanym posągiem na szczycie ma 25 pięter, 177 metrów wysokości i mnóstwo elementów zaczerpniętych z architektury renesansu. Co ciekawe ten nowojorski budynek był także modelem dla wieżowca z Clevelend. Tu nie było przypadku, zarówno Terminal Tower z Cleveland, jak Manhattan Municipal Building są łudząco podobne do  Uniwersytet Moskiewskiego i naszego Pałacu..

Poniżej zdjęcie Municipal Tower w Nowym Jorku, następnie zdjęcia z budowy Terminal Tower i Pałacu Kultury, aktualne zdjęcia budynków do tego dodaję już nieaktualne (brak Varso) zdjęcie porównujące panoramy miast.

Municipal Building - New York City 1
« 1 z 4 »

 

An interesting story that somehow connects Warsaw with distant Cleveland, where the first skyscraper was the Terminal Tower, which from the 1930s to 1991 stood alone above the city at a height of 235 m (2 meters difference from the Palace of Culture!) …

The Soviet architect, Lew Rudniew, who designed our Palace of Culture and Science, was in the USA in the 1930s, where Stalin sent him on a delegation. There, he particularly liked the Municipal Building, i.e. the New York City Hall, erected in 1909-1915 in Manhattan. The sprawling edifice with a tower and a gilded statue at the top of 25 floors, 177 meters high, with a lots of elements from Renaissance architecture. Interestingly, this New York building was also a model for the skyscraper from Clevelend. There was no coincidence here, both the Cleveland Terminal Tower and the Manhattan Municipal Building are confusingly similar to the University of Moscow and our Palace…

Below are photos of Manhattan Municipal Building, pictures from the construction sites of Terminal Tower and the Palace of Culture and current photos of the buildings, I also added an outdated (Varso Tower is missing) photo comparing city skylines.

Municipal Building - New York City 1
« 1 z 4 »