pru

Witajcie po dłuższej przerwie, dziś chciałbym Wam przybliżyć znany nam wszystkim budynek Prudential, którego budowa rozpoczęła się w 1931 roku i trwała dwa lata.

66- metrowy wieżowiec Prudential stał się najwyższym wieżowcem w Polsce i drugim co do wielkości w Europie. Budowa takiego obiektu była możliwa dzięki zastosowaniu nowatorskich, jak na owe czasy rozwiązań. Wieżowiec posadowiony został na żelbetowych fundamentach, a jego szkielet stanowiła konstrukcja wykonana ze stali.

Projekt najwyższego polskiego niebotyka opracowali w 1931 roku Stefan Bryła – odpowiedzialny za konstrukcję stalową i Marcin Weinfeld – projektant elewacji i wnętrza. W warszawskim wieżowcu siedzibę miało Angielskie Towarzystwo Ubezpieczeń „Prudential”. Reprezentacyjne biura Towarzystwa Prudential były wykończone alabastrami i marmurami.

Budynek składał się z dwóch części – mieszkalnej (wieża) i biurowej (niższe zabudowania). Na pięciu kolejnych piętrach były biura. W części biurowej mieściły się nie tylko pomieszczenia towarzystwa Prudential, ale również innych firm. Nad biurami, na szóstym piętrze mieściły niewielkie mieszkania służbowe dla pracowników i pomieszczenia gospodarcze. Wyżej znajdowały się olbrzymie apartamenty, na każdym piętrze jedno. Najbardziej luksusowe mieszkania miały po 240 m² powierzchni, składające się z 6 pokoi, 3 łazienek, kuchni i służbówki.

W 1936 roku na dachu budynku zainstalowany został maszt eksperymentalnej telewizji i pierwszy w Europie nadajnik telewizyjny. Dwa lata później w Prudentialu istniało już profesjonalne studio TV, które miało w 1940 r. rozpocząć regularne nadawanie programu…

28 sierpnia 1944 r. półtoratonowy pocisk kalibru 600 mm (!) stworzony przez Niemców specjalnie po to, by obracać w pył żelbetowe bunkry trafił w wieżowiec Prudentialu. Sylwester Braun ps. „Kris” sfotografował moment, gdy potężny ładunek dosięga szczytowej części budynku i eksploduje wzniecając kłęby dymu. Cios sprawił, że wieżowiec został poważnie uszkodzony. Nie runął, ale jego konstrukcja odkształciła się i odgięła od pionu. Po wojnie od 1954 r. w budynku Prudentialu mieścił się Hotel Warszawa z 375 miejscami noclegowymi i restauracją na 200 osób. Przetrwał do 2002 roku, kiedy to ostatecznie został zlikwidowany. Miejmy nadzieję,  już niedługo Budynek znów będzie w świetnej formie :).

pru1
« 1 z 10 »

Pierwsze zdjęcia to Prudential przed wojną, jego budowa oraz biurowe wnętrza i winda do apartamentów. Następnie opisany wyżej wybuch i jego konsekwencje widziane tuż po wojnie, ostanie to, miejmy nadzieję już niedługo odnowiony Budynek.

 

 

Welcome after a long break, today I would like to introduce you the Prudential building (the one now unedr reconstruction in the city centre), whose construction began in 1931 and lasted two years.

66- meter Prudential tower has become the tallest skyscraper in Poland and the second largest in Europe. The construction of such a facility was made possible through the use of innovative, for those times solutions. The tower was based on reinforced concrete foundations, and his skeleton was a structure made of steel.

The project of the highest Polish skyscraper developed in 1931, Stefan Bryła – responsible for the steel construction and Marcin Weinfeld – designer of the facade and interior. The skyscraper housed headquarters of English Insurance Company „Prudential”, hence the name.

The building consisted of two parts – residential (tower) and office space (lower buildings). Five consecutive floors were offices. Above the offices on the sixth floor there were small housing allowances for employees and utility rooms. Above were huge apartments, one on each floor. The most luxurious apartments had 240 sqm, consisting of 6 bedrooms, 3 bathrooms, kitchen and maid’s room.

In 1936, on the roof of the building was installed an experimental television mast and the first in Europe TV transmitter. Two years later, the professional TV studio was set up, which in 1940 was about to begin regular broadcast program…

On August 28th 1944. 1,5 ton bullet caliber 600 mm (!) created by the Germans specifically, to turn to dust reinforced concrete bunkers hit the high-rise Prudential. Sylwester Braun aka „Kris” photographed moment when a powerful load reaches the peak of the building and explodes kicking up clouds of smoke. After the war from 1954 Prudential building housed the Hotel Warsaw with 375 beds and a restaurant for 200 people. It survived until 2002, when it was finally liquidated. Hopefully soon it will shape up again :).

pru1
« 1 z 10 »

First photos are a Prudential before the war, its construction and office interiors and a lift to the apartments. Then described above explosion and its consequences seen just after the war, the last is, hopefully soon renovated building.