CITROEN LOGO

Co ma Citroen wspólnego z Warszawą? Andre Gustave Citroen urodził się w 1878 roku w Paryżu jako piąte dziecko Louisa Citroena i Maszy Amalii Kleinmann – właśnie warszawianki. Ona sama była jednym z jedenaściorga dzieci Izaaka i Miriam Keinmannów, warszawskich Żydów, mieszkających we własnej kamienicy przy ul. Królewskiej 49, gdzie zajmowali ośmiopokojowe mieszkanie na drugim piętrze.

Izaak Kleinmann był kupcem i miał monopol na sprzedaż w Królestwie Polskim soli z kopalni w Wieliczce, dzięki czemu był bogaty, ale dbał tez aby jego córki miały bogatych mężów i szukał ich po całej Europie. W ten sposób wydał swą najpiękniejszą córkę za syna paryskiego bankiera Louise, a miało to miejsce w Warszawie w 1870 roku.

Osiem lat później przychodzi na świat Andre, który ze względów rodzinnych bywał często w Polsce. Zresztą jego siostra, po śmierci matki w Paryżu osiedliła się na stale w Polsce wychodząc za mąż za Bronisława Goldfedera, barwnego człowieka, o którym mógłby powstać osobny wpis min. konsula japońskiego (!).

Dziś na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej leżą dziadkowie oraz siostra twórcy marki Citroen.

 

Sam Andre podczas z jednej z wizyt w 1900 roku odwiedził Głowno koło Łodzi, gdzie po raz pierwszy zobaczył koło zębate, a właściwie chevron. Przekładnie dzięki nacięciom w formie daszków pracowały ciszej, łagodniej i wydajniej. Andre Citroen kupił patent na te koła i uczynił z nich znak swojej firmy 😊. Mówi Wam to coś?

Źródło: Warszawa Spacery w czasie

citro2
« 2 z 6 »

Po kolei: Koło zębate, logo, matka Andre, Amalia (druga z lewej), siostra Citroena z córkami Goldfeder, grób rodzinny na Cmentarzu Żydowskim.

What does Citroen have to do with Warsaw? Andre Gustave Citroen was born in 1878 in Paris as the fifth child of Louis Citroen and Masha Amalia Kleinmann – from Warsaw. She herself was one of eleven children of Isaac and Miriam Keinmann, Warsaw Jews, living in their own tenement house at 49 Królewska Str., where they lived in an eight-room apartment on the second floor.

Izaak Kleinmann was a merchant and had a monopoly on the sale of salt from the Wieliczka mine in the Kingdom of Poland, thanks to which he was rich, but he also made sure that his daughters had rich husbands and looked for them all over Europe. In this way, he married his most beautiful daughter to the son of a Parisian banker, Louise Citroen, and this took place in Warsaw in 1870.

Eight years later, Andre was born and was often in Poland for family reasons. Moreover, his sister, after the death of her mother in Paris, settled permanently in Poland and married Bronisław Goldfeder, a colorful man about whom a seperate entry could be made, among others Japanese consul (!).

Today at the Jewish cemetery at Okopowa Str. grandparents and sister of the creator of the Citroen brand are buried.

During one of his visits in 1900, Andre himself visited Głowno near Łódź, where he saw a cogwheel, or rather a chevron, for the first time. Thanks to the notches in the form of roofs, the gears worked quieter, smoother and more efficiently. Andre Citroen bought the patent for these wheels and made them his company’s trademark 😊. Does this mean anything to you?

Source: Warszawa Spacery w czasie

citro1
« 1 z 6 »

In order: Cogwheel, logo, Andre’s mother, Amalia (second from the left), Citroen’s sister with her daughters Goldfeder, family grave at the Jewish Cemetery.