Treyst – to w języku Jidysz komfort, pociecha, a także z islandzkiego wspomaganie, zaufanie, poza tym jest blisko brzmiące ze słowem angielskim „trust”. Jestem przekonany, iż zaufanie, a co za tym idzie poczucie komfortu moich Klientów to efekt doskonałej komunikacji i współpracy, do której serdecznie Państwa zapraszam.

Treyst – in Yiddish comfort and the Icelandic support, confidence, after all, it is close to sounding the English word „trust”. I am convinced that confidence , and hence comfort of my clients is a result of excellent communication and cooperation, to which I invite you cordially.

 

Tomasz Stachurski

+48 664 13 36 13

t.stachurski@treyst.pl