Treyst – to w języku Jidysz komfort, pociecha, a także z islandzkiego wspomaganie, zaufanie, poza tym jest blisko brzmiące ze słowem angielskim „trust”. W pracy zawodowej jestem przekonany, iż zaufanie, a co za tym idzie poczucie komfortu po stronie moich partnerów biznezowych to efekt doskonałej komunikacji i współpracy.

Treyst – in Yiddish comfort and the Icelandic support, confidence, after all, it is close to sounding of English word „trust”. I am convinced that in my professional life confidence, and hence comfort of my business partners is a result of excellent communication and cooperation.

 

Tomasz Stachurski

+48 664 13 36 13

t.stachurski@treyst.pl