Długie lata doświadczenia po stronie właścicieli budynków powoduje, iż posiadam szeroką wiedzę o wielu aspektach ofert otrzymanych od wynajmujących, moja wiedza z zakresu technicznego czy architektonicznego budynków wykracza poza to co może zaoferować Państwu konkurencja

Przez cały czas będą mieli Państwo do czynienia z moją osobą, to ja firmuję swoim nazwiskiem jakość przeprowadzenia Państwa przez złożony proces relokacji bądź renegocjacji umowy najmu

Bardzo istotne dla mojej pracy są tak ważne dla współpracy kwestie jak zaufanie i komfort. Jest to motto, które przyświeca mi od początku mojej kariery w nieruchomościach. Nie przypadkowo moja nowa firma to Treyst Nieruchomości.

Long years of experience on the side of the buildings’ owners created my extensive knowledge on many aspects of offers received from landlords, my expertise on technical or architectural features of the office buildings goes beyond what the competition can offer.

You will deal with my person only at all time, it is me who under my own name will carry you through the complex process of relocation or re-negotiation of the lease.

Trust and comfort are very important issues in my line of work. This is the motto that have guided me from the beginning of my career in Real Estate . Not accidentally, my company is named Treyst Real Estate.

Tomasz Stachurski

+48 664 13 36 13

t.stachurski@treyst.pl